wybić się

wybić się
1. Wybić się na czoło «stać się najważniejszym, najistotniejszym, zająć pierwsze miejsce»: W państwie tworzącego się pomału narodu polskiego wybiła się na czoło ta dzielnica, która najwcześniej weszła w styczność z kulturą zachodniej i południowej połaci kontynentu. Chrześcijaństwo dotarło do Krakowa wcześniej niż nad Wartę. P. Jasienica, Polska Piastów. W całym jednak okresie popaździernikowym na czoło wybiły się dwa wielkie nazwiska – Tadeusz Różewicz i Sławomir Mrożek (...). P. Kuncewicz, Agonia.
2. Wybić się na niepodległość «walcząc, uzyskać niepodległość»: Trzy główne wątki myśli Norwida: krytyka mesjanizmu, koncepcja narodu i refleksji nad polskością, wyrastają (...) z odpowiedzi na pytanie, jakie są najżywotniejsze potrzeby i cele narodu, który nie może wybić się na niepodległość? Lit 2/1984. Nieustannie, przez 123 lata Polacy „wybijali się na niepodległość”, by wreszcie w 1918 r. tęsknota wielu pokoleń stała się rzeczywistością. NDz 10/11/1998.
3. Wybić się ze snu «obudziwszy się nie móc ponownie zasnąć»: Wybił się ze snu; usłyszał, jak ojciec hałaśliwie strąca but na podłogę, ziewa. Miał ochotę przewrócić się na drugi bok, ale czuł uderzenie w krzyżu i pod łopatkami, leżał więc nieruchomo. B. Wojdowski, Chleb.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wybić się — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wybijać się {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybić się ze snu — {{/stl 13}}{{stl 7}} przebudzić się i nie móc zasnąć z powrotem {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybijać się – wybić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydobywać, wydostawać się z czegoś na zewnątrz : {{/stl 7}}{{stl 10}}Krokusy wybiły się spod śniegu. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} osiągać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybić — dk Xa, wybićbiję, wybićbijesz, wybićbij, wybićbił, wybićbity wybijać ndk I, wybićam, wybićasz, wybićają, wybićaj, wybićał, wybićany 1. «uderzeniem spowodować wypadnięcie czegoś; wypchnąć, wysadzić, wytłuc, wytrącić coś» Wybić szybę. Wybić dno… …   Słownik języka polskiego

  • wybić sobie — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}z głowy {{/stl 13}}{{stl 7}} zaprzestać myślenia o czymś, pod przymusem lub kierując się rozsądkiem zrezygnować z czegoś, odstąpić od jakichś zamiarów, wyperswadować sobie coś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wybij sobie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wybić — 1. Ktoś wybił, coś wybiło kogoś z rytmu «ktoś przerwał, coś przerwało komuś jakąś czynność, powodując jego dekoncentrację»: Szkoda, szkoda, że trwała tak długo ta zmiana, przekonamy się zresztą za chwilę, za kilkadziesiąt sekund, czy nie wybiła… …   Słownik frazeologiczny

  • wybijać się — 1. Wybić się na czoło «stać się najważniejszym, najistotniejszym, zająć pierwsze miejsce»: W państwie tworzącego się pomału narodu polskiego wybiła się na czoło ta dzielnica, która najwcześniej weszła w styczność z kulturą zachodniej i… …   Słownik frazeologiczny

  • klina [klin] klinem (wybijać – wybić) — {{/stl 13}}{{stl 33}} usuwać skutki jakiegoś działania, stosując metodę podobną do tej, która wcześniej stała się przyczyną ich zaistnienia; zwalczać podobne podobnym (np. cierpiąc z powodu wcześniejszego pijaństwa, sięgać po alkohol) {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niepodległość — Wybić się na niepodległość zob. wybić się 2 …   Słownik frazeologiczny

  • КОСТЮШКО — (Kosciuszko), Тадеуш (4.II.1746 15.X.1817) польский политич. и воен. деятель, руководитель нац. освободит. восстания 1794. Родился в Зап. Белоруссии в среднепоместной шляхетской семье. Как один из лучших выпускников кадетского корпуса был… …   Советская историческая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”